Are blir medlem i FN:s Global Compact

Jonas Granzell CEO Are Sverige AB

Jonas Granzell CEO Are Sverige AB

Are har som vision att bygga och underhålla ett hållbart samhälle. FN:s Global Compact är ett redskap och en guide i arbetet mot en hållbar utveckling. 

Are har förbundit sig att ta ett utökat ansvar för en hållbar utveckling och vi har därför anslutit oss till FN-initiativet Global Compact, där företag förbinder sig att agera enligt FN:s tio principer. Dessa grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen, samt FN:s konvention mot korruption.

– Vi vill bidra till en hållbar utveckling och som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar och kommer aktivt att driva frågan framåt, säger Jonas Granzell, CEO på Are Sverige.

– Are vill vara en pålitlig partner och en ansvarstagande aktör inom samhällsbyggnad, som tar sitt ansvar ekonomiskt, socialt och för miljön. Framför allt har vi som mål att utvecklas till en förebild i vår bransch vad gäller hållbar utveckling. På så sätt ger vi alla medarbetare inom Are ännu en anledning att vara stolta över sin arbetsplats, säger Heikki Tanner, General Counsel, Are Oy. 

FN:s Global Compact bildades av FN:s generalsekreterare Kofi Anna och lanserades år 2000 i New York. Syftet var att skapa internationella principer för företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, kring miljö och korruption. Initiativet räknas som ett av världens största – i att få företag att ta ansvar. Global Compact är verksam i ca 160 länder. Över 11 500 företag och ca 3 000 andra organisationer deltar i initiativet. 

De företag som har undertecknat Global Compact-initiativet förbinder sig frivilligt till att främja gynnsamma arbetsförhållanden i sin affärsverksamhet, att respektera mänskliga rättigheter, skydda miljön och förebygga korruption. 

Are är ett familjeföretag grundat i Finland med över hundra års erfarenhet av tekniska byggtjänster. Vi erbjuder lösningar och tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala bygg-fasen inom nyproduktion – till renovering, underhåll och service, samt fastighetsförvaltning.

Vi arbetar nära våra kunder i syfte att hitta de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning. Vi satsar på smart teknik i vårt tjänster, som möjliggör att vi kan säkerställa energieffektiva lokaler och behagliga inomhusförhållanden för slutanvändarna, alltid genomförda på ett kostnadseffektivt sätt. Totalt har Are cirka 3 500 anställda i Finland och Sverige och omsätter cirka 490 miljoner euro. Are är en del av Conficap-koncernen. 

 
Dela detta: