Skip to content

Om ARE Sverige

Om oss

ARE är ett finskt familjeföretag med över 100 års erfarenhet av installationer och byggtjänster. Vi erbjuder lösningar och tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala byggfasen till renovering, underhåll och service med fastighetsförvaltning.

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El, Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS. ARE Group har totalt 3 300 anställda i Finland och Sverige och omsätter ca 490 miljoner euro. Vi är en del av Conficap-koncernen.

Stockholm

ARE Sveriges huvudkontor ligger i Stockholm och verksamheten är indelad i Region Väst, där Kungälvs Rörläggeri AB med Inter El ingår, och i Region Syd där Climat80 Gruppen ingår. Koncernen är indelad i två övergripande verksamhetsinriktningar, entreprenad och service. Entreprenad avser byggprojekt inom nyproduktion, ombyggnad och renovering. Service omfattar underhåll och teknisk service inom alla våra teknikområden.

Region Väst

Kungälvs Rörläggeri har en stark kompetens inom VVS som sträcker sig tillbaka till trettiotalet. Den långa erfarenheten inom VVS har givit Kungälvs Rörläggeri en ledande roll och resulterat i många uppdrag och byggprojekt av flerfamiljshus och i prestigefyllda infrastrukturprojekt. Idag är även projektering ett viktigt område och man har en egen teknikavdelning. I företaget ingår Inter El AB, ett serviceföretag inom el verksamma i Göteborgsområdet. 2021 tillkom även teknikområde kyla med etableringen av Klimatkyl i Borås. Kungälvs Rörläggeri finns i Stockholm, Göteborg, Kungälv, Gårdsten, Stenungssund, Borås, Jönköping och i Malmö.

Region Syd

Climat80 Gruppen är multidisciplinära och har lång erfarenhet av energieffektiva installationer och fastighetsnära tjänster. Med ett stort kunnande inom entreprenad och service finns ett brett spektra av teknikområden och skickliga specialister inom Climat80 Gruppen. Ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, energi, fastighetsförvaltning och sanering är viktiga teknikområden.

Climat80 startade på 80-talet och i företagsgruppen ingår Climat80 AB, Climat80 Entreprenad AB, El Fastighetsservice Syd AB (Elfast), Klimatkyl i Malmö AB, Lunds Värme och Sanitets AB och Stjernfeldts VVS AB. Climat80 Gruppen är verksam i Öresundsregionen, i Malmö, Lund och Helsingborg.

ARE har ett brett utbud av tjänster och lösningar under hela fastighetens livscykel

Från den initiala byggfasen till renovering, underhåll och service – vi arbetar nära våra kunder i syfte att hitta de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus eller en skola, en bostadsfastighet eller en industrianläggning. Vi satsar på smart teknik och smarta system som möjliggör att vi kan säkerställa energieffektiva fastigheter och behagliga inomhusmiljöer för slutanvändarna – allt implementerat på ett kostnadseffektivt sätt.