Om Are Sverige

Are erbjuder lösningar och tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala byggfasen till renovering, underhåll och service.

 

I Are Sverige AB ingår Kungälvs Rörläggeri AB och Climat80 AB och våra huvudkontor ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Koncernen är indelad i två övergripande verksamhetsinriktningar, entreprenad och service. Entreprenad avser byggprojekt inom nyproduktion, ombyggnad och renovering. Service omfattar underhåll och teknisk service inom alla våra teknikområden. 

Kungälvs Rörläggeri har en stark kompetens inom VVS och finns på fem platser i Sverige. I företaget ingår Inter El AB, ett serviceföretag inom el verksamma i Göteborgsområdet.

Climat80 AB är moderbolag i en grupp med sex företag inom installations- och fastighetstjänster verksamma i Södra Sverige; Climat80 AB, Climat80 Entreprenad AB, El Fastighetsservice Syd AB (Elfast), Klimatkyl i Malmö AB, Lunds Värme och Sanitets AB och Stjerfeldts VVS AB. 

Climat80 har lång erfarenhet av energieffektiva installationer och ett stort kunnande inom främst åtta teknikområden; Ventilation, Värme och sanitet, Kyla, El, Automation, Energi, Fastighetsförvaltning och Sanering. 

 

Totalt har Are Sverige ca 700 anställda och omsätter ca 1,1 miljarder svenska kronor. Vi arbetar nära våra kunder i syfte att hitta de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

Vi satsar på smart teknik i vårt tjänster, som möjliggör att vi kan säkerställa energieffektiva lokaler och behagliga inomhusmiljöer för slutanvändarna  – allt implementerat på ett kostnadseffektivt sätt.

Are Sverige är en del av Are Group och har totalt 3 500 anställda i Finland och Sverige och en total omsättning på ca 5 miljarder svenska kronor.

Vi är en del av Conficap-koncernen.