Skip to content

Våra tjänster

Din fastighetspartner inom projektering, ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, energi, sanering och fastighetsservice.

Vi ska leverera det bästa värdet för dig som kund. Vi månar om hälsa, funktion, komfort och utveckling i miljöerna vi sköter och vill att alla människor som bor och arbetar i fastigheterna vi är med och bygger, renoverar, moderniserar, underhåller och förvaltar – ska må bra och känna trygghet.

Koncernen är indelad i två övergripande verksamhetsinriktningar, entreprenad och service. Entreprenad avser byggprojekt inom nyproduktion, modernisering och renovering. Service omfattar teknisk service och underhåll inom alla våra teknikområden. Våra teknikområden omfattar projektering, ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, energi, sanering och fastighetsförvaltning.