Skip to content
ARE förvärvar automationsverksamhet i Finland
  • Pressmeddelande
-

27 oktober 2023 9:43

ARE förvärvar Fidelix Oy:s automationsverksamhet i Norra Karelen i östra Finland

ARE förvärvar Fidelix Oy:s automationsverksamhet i Norra Karelen i östra Finland. Den förvärvade verksamhet utför projekt inom byggnadsautomation och därtill hörande service i Norra Karelen.

Avtalet med säljaren, Fidelix Oy, är undertecknat och affären är beräknad att slutföras den 31.10.2023. Därefter ingår affärsverksamheten som en del av ARE. Totalt flyttar 11 personer från Fidelix Oy:s Joensuu enhet till ARE. Verksamheten i Joensuu fortsätter att verka som en självständig enhet under ledning av Jarkko Ratinen, och som en del av Östra- och Västra Finlands serviceaffärsverksamhet.

”Till följd av affären flyttar Joensuu enheten in som en del av vårt betydande Nordiska familjebolag. Affären stöder på ett utmärkt sätt ARE:s strategi och tillväxt inom energi- och expert tjänster”, säger ARE:s verkställande direktör Jarno Hacklin.

”Genom affären erhåller ARE ett starkt och kunnigt team samt långvariga kundförhållanden. För automationsverksamheten i Norra Karelen är familjeföretaget ARE ett utmärkt nytt hem”, säger Fidelix affärsområdes chef Ilkka Vähämöttönen.

”För kunderna har förändringen ingen inverkan på det dagliga arbetet. Verksamheten drivs fortsättningsvis lokalt av den gamla personalen. I framtiden kan vi tillsammans med ARE:s övriga enheter erbjuda ett allt bredare sortiment av olika tjänster”, konstaterar områdeschefen Jarkko Ratinen.


För mer information:

verkställande direktör Jarno Hacklin,
Kontakt genom ARE:s kommunikationsavdelning:
viestinta@are.fi