Skip to content
En välkomnande entré inredd med en modulsoffa klädd i textiler av 100 % återvunnen plast. Foto: Cirkulär Interiör.
  • Pressmeddelande
-

16 februari 2023 8:04

Cirkulärt och hållbart när ARE och Climat80 Gruppen samlas under ett tak

Projektet kom att bli ett av de största återbruksprojekten i södra Sverige. Idag är över 400 anställda inom ARE-koncernen knutna till den nya arbetsplatsen.

Efter många år med flera utspridda kontor i Malmö och Lund har Climat80 Gruppens alla bolag flyttat till en stor gemensam fastighet tillsammans med ARE.

Fastigheten ligger logistiskt bra i Arlöv – mitt emellan Malmö och Lund. Koncernen har växt och behövde mer anpassade, större lokaler. Valet föll på en befintlig fastighet som består av 6 100 kvadratmeter kontor och lager. En kontorsyta motsvarande 360 kvadratmeter har byggts till för att få rum med hela verksamheten.

Ambitionen är att erbjuda en modern och kreativ arbetsmiljö, förbättrad logistik och på alla sätt underlätta för ett nära samarbete mellan affärsområdena automation, el, kyla, ventilation, vs och FM (Facility Management). Hållbarheten och medarbetarnyttan har varit central, att tänka långsiktigt, både ekonomiskt och miljömässigt. Här finns inom kort ett gym på plats med träningsmöjligheter och en ljus matsal med Food Court-kylar. Det bidrar till trivseln och gemenskapen – det ska vara kul att gå till jobbet!

Den nya entrén är välkomnande med en generös takhöjd i tre plan och takfönster. Man möts av en lekfull inredning med en stor cirkelformad matta och en modulsoffa som klätts i tre nyanser av ARE-blått. Garnet i tygerna består av 100% återvunnen plast. Det är nämligen återbruket som fått ta plats när verksamheterna flyttade. 120 arbetsplatser och gemensamhetsytor har inretts med återbruk och återvunna material. Arbetsstolar har klätts om och konferensbord har fått ny finish. Möblerna har på så vis fått nytt liv och en enhetlig stil. En besparing för miljön och ekonomin jämfört med att köpa nytt. Möbler och inredning som inte kom till användning har förmedlats vidare till hjälporganisationer såsom Röda Korset.

Projektet som helhet kom att bli ett av de största återbruksprojekten i södra delarna av Sverige enligt samarbetspartnern Cirkulär Interiör.

– Arbetar man med återbruk och cirkulära lösningar är utmaningarna flera. Bara att hitta dessa kvantiteter med enhetliga möbler är ovanligt. När man väl gör det ska det tidsmässigt linjera med både avveckling och inflyttning. Detta för att slippa hantering i flera led och lagerhållning, vilket blir mindre effektivt såväl ekonomiskt som miljömässigt. I detta fall fanns den goda vilja att hitta lösningar och vara flexibla – vi kunde därför genomföra det optimala cirkulära flödet där arbetsplatserna flyttades direkt i ett led från avvecklande verksamheter i Stockholm och Göteborg till det nya kontoret i Arlöv, berättar Philip Axelsson på Cirkulär Interiör.

– Vi ville återbruka – det blir ju ekonomiskt fördelaktigt och nytt för oss, men vi visste inte att projektets omfattning skulle utmärka sig, berättar Marcus Malmström, affärsområdeschef på Climat80 och en av flera eldsjälar i projektet.

Nya energilösningar, ledbelysning, automation och ventilation är andra viktiga delar som setts över vid sidan av återvinningsstationer och elbilsladdare. Och i tillbyggnaden installeras ett unikt tekniskt byggsystem som erbjuder en högeffektiv kombination av värme, kyla och ventilation – ett patenterat system som uppfyller kriterierna för ren teknik – ARE Sensus®.

Här har vi skapat en hållbar mötesplats för våra medarbetare med familjer, för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

– Projektet är ett bevis på att det går att inreda stora kontorsmiljöer med ett cirkulärt tänk och återbruk – och samtidigt få det att kännas enhetligt och nytt. Vi hoppas att detta kan inspirera till fler återbruksprojekt och hållbara installationer i fastigheter, tillägger Marcus Malmström.

Därigenom bidrar vi till hållbara fastigheter och till ett mer hållbart samhälle.

Det som gör det här projektet unikt är omfattningen av återbruket.

• Med medarbetarnyttan i centrum har trivsamma arbets- och mötesplatser skapats för över 400 anställda, som ges möjligheten att träna, äta och umgås på arbetsplatsen.

• Totalt består fastigheten av 6 460 kvadratmeter där 120 arbetsplatser och alla gemensamhetsytor har inretts med återbruk och återvunna material, bland annat av textiler av 100% återvunnen plast.

• Elbilsladdare för 28 bilar i kombination med ett logistiskt fördelaktigt läge ska minska avstånd vid resor. Närhet till tåg, buss och cykelbanor underlättar pendling.

• Flytten har skett i ett led – utan mellanlagring.

• Kretsloppsrum och källsortering ska underlätta enkel sortering i vardagen.

• I tillbyggnaden installeras ARE Sensus® – vilket också blir ett Showroom för det patenterat systemet som uppfyller kriterierna för ren teknik.

• Projektet har benämnts ett av de största återbruksprojekten i södra Sverige.