Skip to content
Climat80 Gruppen fortsätter leverera drift- och underhållstjänster till Hemsö Fastighets AB i Region Syd.
  • Pressmeddelande
-

23 oktober 2023 4:11

Climat80 Gruppen har vunnit nytt avtal med Hemsö Fastighets AB

Climat80 Gruppen har i konkurrens vunnit upphandlingen av nytt avtal med Hemsö Fastighets AB gällande leverans av drift- och underhållstjänster inom Region Syd.

Hemsö Fastighets AB är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter och förvaltar samt utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Region Syd omfattar ca. 70 fastigheter i Skåne, Halland, Blekinge och Småland med en total yta på ca. 300 000 m²

Avtalet börja löpa i april 2024 och gäller över en period om fem år med möjlighet till förlängning på tre år.

”Vi inom Climat80 Gruppen är glada och synnerligen stolta över att ha tilldelats ett fortsatt förtroende att samarbeta med Hemsö gällande drift och underhåll i deras fastighetsbestånd. Inom affärsområde FM känner vi ett starkt engagemang i att kunna bidra till ett långsiktigt samarbete inom teknisk drift”, säger Nicklas Nordbeck, Affärsområdeschef FM och ombud för entreprenaden.

”Vi kommer nu att ta nästa steg i ett redan väl utvecklat samarbete och fokusera på energioptimering, proaktivt arbete och entreprenadutveckling för att nämna några av våra fokusområden”, säger Rikard Näsström, Försäljningschef Climat80 Gruppen.