Skip to content
Bildtext: Jörgen Tern, avdelningschef på Klimatkyl, tillsammans med Julia Sörensen som är nyanställd. Julia valde kylteknik och har haft sina praktikperioder på Klimatkyl under utbildningen.
  • Pressmeddelande
-

19 oktober 2022 7:39

Klimatkyl tar ansvar för kompetensförsörjningen

Att välja yrke kan innebära en del beslutsångest, men utan tvekan finns det många framtidsyrken inom installationsbranschen. Ett lite okänt men roligt yrke är kyltekniker. Klimatkyl har satsat på att samarbeta med yrkesskolorna och erbjuder praktikplatser för att lösa sin kompetensförsörjning. Här hittar du också goda råd om du är intresserad av att bli kyltekniker.

Klimatkyl är specialister inom industriell och kommersiell kylteknik och arbetar med klimatanläggningar och värmepumpar och hjälper till med värme och kyla i alla typer av fastigheter; kontor, skolor, sjukhus och industrier. Företaget växer och närmar sig femtio anställda fördelade på Malmö, Lund, Helsingborg och Borås. Många av medarbetarna på Klimatkyl har arbetat på företaget i tjugo år, en del ännu längre. Hälften av alla anställda har börjat som praktikanter på Klimatkyl.

Inkörsporten till att arbeta i installationsbranschen med kyla eller VVS går via en gymnasie- eller vuxenutbildning. VVS och fastighetsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning. Första året läser eleverna både kyla och VVS, därefter väljer eleven inriktning och läser ett av ämnena under andra och tredje läsåret.

En viktig del i utbildningen är praktikperioderna som påminner om en provanställning. Praktiken är därför viktig för både arbetsgivaren och eleven. Nu senast anställdes Julia Sörensen efter två framgångsrika praktikperioder på Klimatkyl.

Under praktikperioderna åker eleven ut med Klimatkyls tekniker för att få praktisk erfarenhet och prova olika moment. Klimatkyl fungerar som handledare och i upptagningsområde Syd har man ofta en elev placerad i Malmö, Lund eller Helsingborg. Ibland tar Klimatkyl emot flera elever samtidigt. Efter avslutad yrkesutbildning, två års arbetslivserfarenhet och godkänt certifikat blir du kyltekniker.

Jörgen Tern har varit anställd i 22 år, han började själv som kyllärling och arbetar idag som avdelningschef. Jörgen berättar om Klimatkyls långsiktiga engagemang i skolornas yrkesutbildningar, i eleverna och i branschen – att det arbetet är viktigt – dels för att vara delaktig i utvecklingen och det viktigaste av allt för att säkra framtida kompetensförsörjning.

Klimatkyl sitter med i utbildningsrådet i branschorganisationen SKVP (Svenska Kyl och Värmepumpföreningen). Arbetet där handlar om att få fler att välja branschen och stärka våra yrkesutbildningar. På Universitetholmens Gymnasieskola i Malmö, som utbildar kyltekniker och rörläggare, är Klimatkyl med i programrådet. Och på Karlsson Climate i Eslöv, en yrkeshögskola som erbjuder driftsingenjörsutbildning inom kyla och VVS, sitter Klimatkyl med i ledningsgruppen. Vi hittar också företaget i Personal Skills ledningsgrupp, ett av Incert godkänt examinationscenter för certifiering av kyltekniker. Därutöver tar företaget emot lärlingar och elever inom LIA (lärande i arbete) och APL (arbetsplats lärande), bland annat från Härnösands Yrkesutbildning och Tranås Yrkeshögskola.

Jörgen har tidigare även varit kylambassadör i tio år och en förebild ute på skolorna. En stafettpinne som nu för fjärde gången kommer att gå vidare till en ny tekniker på Klimatkyl som lämnar över till den yngre generationen.

Det är viktigt att utvecklas med åren. Utvecklingsmöjligheterna kan innebära en specialisering, att man nischar sig, blir arbetsledare, projektledare, ansvarar för egna kunder eller får egna ansvarsområden och avtal. Vägarna kan se lite olika ut.

Det råder stor brist på tekniker och hantverkare på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning är en stor utmaning inom hela installationsbranschen.

Råd till dig som vill bli kyltekniker och arbeta i installationsbranschen