Skip to content
Vi satsar på våra lärlingar – de är vår framtid.
  • Pressmeddelande
-

9 mars 2022 6:00

Kungälvs Rörläggeri satsar på utbildning av lärlingar

Hållbarhet och att ta ansvar för att skapa social hållbarhet är lika viktigt för oss som att skapa ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Att ta emot praktikanter och utbilda lärlingar är en del i det arbetet. Inom Are Sveriges dotterbolag finns en lång tradition av att erbjuda lärlingsplatser och under 2021 fattade vi beslutet och inledde arbetet med att förbättra våra interna utbildningar.

Att erbjuda praktikplatser och lärlingsplatser har alltid varit ett viktigt steg in i våra hantverksyrken och vi har ett nära och bra samarbete med yrkesskolorna.

Genom att erbjuda praktikplatser hjälper vi eleven att lära sig mer om ett yrke, det är ett bra sätt att komma in i företaget och det finns dessutom stora möjligheter att få en lärlingsanställning när eleven är klar i skolan.

Att ta emot lärlingar är en strategisk viktig insats för rekrytering av montörer, där vi tar ett ansvar för branschen och för nästa generations montörer. Genom att erbjuda en lärlingsutbildning får vi möjligheten att arbeta tillsammans under en längre tid, vi kan utbilda utifrån vår struktur och vi säkerställer att våra lärlingar får ett varierat och lärorikt arbetsinnehåll. Målet är att klara hela yrkesrollen som vs-montör.

Redan 2019 tog Ares dotterbolag Kungälvs Rörläggeri beslutet att alla lärlingar ska ha egna mentorer som följer och stöttar lärlingen under hela sin lärlingsutbildning, från första arbetsdagen och fram tills eleven får sin yrkescertifiering, men sanningen är att vi alltid lär av varandra – utbytet är ömsesidigt.

Vi satsar på våra lärlingar – de är vår framtid!
Uppnått under 2021 är att våra egna mentorer följer lärlingen under hela lärlingsutbildningen. Vi har säkerställt ett varierat och lärorikt arbetsinnehåll och är en brygga in i arbetslivet. 

Kungälvs Rörläggeri har under 2021 beslutat att satsa ännu mer på den interna utbildningen inom värme och sanitet i Göteborg. För att ge lärlingarna ett utökat stöd kommer företaget att ta fram en intern utbildning med en utökad kompetensutveckling inom olika arbetsmoment. Utbildningsformen är under utveckling, men våra lärlingar ser initiativet som mycket positivt.

Det ligger i vårt intresse som företag att värna om social hållbarhet, att göra vad vi kan för att på alla sätt uppnå ett hållbart samhälle.