Skip to content
Tillträdande CFO för ARE-koncernen i Finland, Mats Danielsson.
  • Pressmeddelande
-

10 januari 2023 10:37

Mats Danielsson blir CFO för ARE-koncernen

Mats Danielsson har den 9 januari utsetts till CFO och medlem i ledningsgruppen för ARE-koncernen i Finland. Utöver AREs ekonomiska förvaltning omfattar hans ansvarsområden förvärv och informationshantering.

Mats Danielsson har haft en imponerande internationell karriär. Han har tidigare varit CFO för Martela Corporation och Paulig Group, och arbetat i både Sverige och Schweiz utöver Finland. Mats kommer närmast från konsultföretaget Nobsh där han varit grundare och delägare sedan 2019 och har hjälpt företag att förbättra sin ekonomistyrning och lönsamhet.

”Det är fantastiskt att ha en mångsidig talang som Mats i ARE-teamet. De senaste åren har vi växt genom förvärv och förnyat vår verksamhetsmodell, så Mats får stärka och harmonisera våra resultatstyrningsprocesser i Finland och Sverige”, säger Jarno Hacklin, AREs koncern vd i Finland.

”Jag antar utmaningen med entusiasm. ARE är ett intressant företag som har en enorm potential. Byggnadsteknik är kärnan i byggandet och den spelar en nyckelroll för att säkerställa energieffektivitet och uppnå hållbarhetsmålen. Jag tror att vi tillsammans kan säkerställa en lönsam tillväxt nu och i framtiden”, säger Mats Danielsson.

AREs tidigare ekonomidirektör Laura Kekarainen lämnar sin tjänst och kommer att stödja Danielsson i övertagandet av rollen som ekonomidirektör fram till slutet av januari. Kekarainen har varit ekonomidirektör och ingått i AREs ledningsgrupp sedan september 2013.

”Vi vill tacka Laura för hennes långsiktiga arbete för ARE under företagets tillväxt och utveckling under de gångna åren. Hon har spelat en viktig roll i sammanslagningen av Lemminkäinen Talotekniikka med ARE 2014 och i företagets expansion till Sverige 2018. Vi önskar henne lycka till med sina nya utmaningar”, säger Jarno Hacklin.

Ledningsgruppens sammansättning inom ARE Group från den 9 januari 2023

Jarno Hacklin, verkställande direktör
Mats Danielsson, ekonomidirektör, CFO
Anne Piiparinen, verksamhetsdirektör, projekt
Jyri Seppänen, verksamhetsdirektör, tjänster Södra Finland
Ari Kinnunen, verksamhetsdirektör, tjänster Östra och Västra Finland
Seppo Korhonen, affärsdirektör
Pekka Björkman, inköpsdirektör
Kaisa Tuuliainen, personaldirektör
Heikki Tanner, direktör för juridiska ärenden
Jonas Granzell, verkställande direktör, ARE Sverige AB

I den utökade ledningsgruppen, utöver de ordinarie medlemmarna:
Rene Zidbeck, vd Enerz
Lauri Pönniö, direktör, Service Management Office
Katja Pekkanen, direktör, Project Management Office
Marko Otranen, direktör, tillväxtteknologier samt
personalrepresentanter, som väljs i början av 2023.

Mats Danielsson

Utbildning: Ekonomie Magister

Senaste arbetslivserfarenhet:
2019-2022 Oy NoBSH AB, grundare och delägare
2010-2019 Paulig Group, ekonomidirektör (CFO)
2007-2010 Martela, ekonomidirektör (CFO)
2001-2007 Axfood, Group Business Controller
2022- Ahlström Capital, ledamot i förvaltningsrådet
2011-2022 Ahlström Capital, styrelseledamot


Mer information:
Jarno Hacklin, koncern vd, ARE (Finland)
Förfrågningar via kommunikationschef Maiju Nupponen
maiju.nupponen@are.fi
+358 (0)40 300 5995