Skip to content
Climat80 - På bilden syns en av Hemsös fastigheter, Nicktisteln, där 120 paneler installerats. En i raden av fastigheter där Hemsö satsar på solceller och Climat80 Energi levererar lösningen. (Foto: Magnus Grubb)
  • Pressmeddelande
-

23 februari 2022 6:30

Moderna installationer kompletteras med solceller för att minska fastighetens energianvändning och klimatavtryck

För att möta stigande elpriser och för att stärka sitt miljöarbete satsar Hemsö på hållbara investeringar i sina fastigheter. Hemsö är sedan flera år en viktig kund till Climat80 AB som idag servar många av Hemsös fastigheter. Under 2021 inleddes samarbetet inom energieffektivisering och solceller.

Hemsö har fastigheter i både Sverige, Finland och Tyskland. I Sverige är Hemsö ledande ägare av samhällsfastigheter och förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
De av Hemsös fastigheter som engagerat energiavdelning på Climat80 under 2021 och som fortsätter även under 2022 är vårdboenden.

Två solcellsanläggningar på vårdboenden är installerade och driftsatta under 2021. Det är fastigheten Torsten med 45 paneler, en effekt på 17,55 kWp* och en simulerad produktion på ca 14 000 kWh/år och fastigheten Nicktisteln med 120 paneler, en effekt på 45 kWp* och en simulerad produktion på ca 41 000 kWh/år. Gemensamt för dessa fastigheter är att peak-användningen i fastigheterna ligger under dagtid, vilket går hand i hand med solelsproduktionen – en stor del av produktionen går därför direkt in i fastigheterna.
Fler solcellsanläggningar är planerade och ligger som kommande projekt. Totalt ligger dessa på en simulerad produktion på 148 500kWh/år. Solcellsinstallationerna i vårdfastigheterna ingår i ett större energiprojekt där Hemsö ser över sina fastigheters totala energianvändning och uppdaterar installationerna.

Med Climat80´s moderna installationer som kompletteras med solceller finns goda förutsättningar för att minska fastighetens energianvändning och klimatavtryck.
För Hemsö innebär investeringen i solcellsanläggningar lägre energikostnader, lägre effektavgifter, en viss inkomst från anläggningarna, ett lägre CO2-avtryck och en hållbar satsning. Återbetalningstiden ligger på mellan sju och tio år, beroende av installationens komplexitet.

CLIMAT80 – Hemsös vårdboende i fastigheten Torsten i Malmö med 45 solpaneler installerade på taket. (Foto: Thomas Althin)

*Energiproduktionen för solceller varierar beroende på väder och solens position på himlen. Kilowatt peak, kWp, är en mer precis beteckning än antalet kW för vad en solcellsanläggning kan producera vid närmast ideala förhållanden.