Skip to content
Här installerar Climat80 4254 solpaneler på Castellums logistikfastighet i Helsingborg. Foto: Areskoug Filmproduktion
  • Pressmeddelande
-

22 februari 2023 10:48

Nordens tredje största solcellsanläggning på tak

ARE-bolaget Climat80 Entreprenad AB har byggt Nordens tredje största solcellsanläggning på tak till Castellum – Nordens mest hållbara fastighetsbolag.

Projektet omfattar nyproduktion av två moderna logistik- och lagerfastigheter med en total yta på 20 000 kvm i Helsingborg – Drevet 1. Stor vikt har lagts vid effektivt disponerade lagerytor, sociala ytor, utomhusmiljön och vid fastighetens estetiska framtoning.

Förnyelsebar energi i form av 4254 solpaneler täcker taken på båda fastigheterna och kommer att bidra till låg energianvändning för Castellums hyresgäster. Fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Något som ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda, där energieffektivitet, behaglig temperatur, luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel.

Vid nyproduktion görs energiberäkningarna innan byggstart. Climat80´s energispecialister simulerar och gör antaganden av framtida förbrukning baserat på tidigare projekt. Solcellsparken är konstruerad av Climat80 – och är Nordens tredje största solcellsanläggning på tak. Climat80 har installerat solcellerna med egen personal, Elfast har utfört elinstallationerna. Säkerheten är viktig och monteringen tog åtta veckor.

Climat80 har genomfört projektet i nära samarbete med kunden, Castellum, och tillsammans med både Bengt Dahlgren AB och Serneke. Climat80 har varit med från projektering fram till färdig installation och har bidragit med kompetens inom såväl energi, el och automation som ventilation, vs och sprinkler i fastigheten. Helhetsperspektivet är viktigt för både oss och beställaren.

All utveckling kräver samarbete, och det har varit något som i högsta grad präglat detta projekt. Alla parter har bidragit med sina specialistkompetenser och projektet har omvandlat teknik i framkant till hållbara lösningar i projektet. Vi är så stolta över vårt hus som producerar mer energi än vad det förbrukar, kommenterar Anna Björklund, projektutvecklingschef på Castellum.

Fastigheten stod klar för inflyttning i oktober 2022 och kommer i framtiden att producera mer energi än den förbrukar. Lösningen med solceller kommer på sikt att komma hyresgästerna till nytta.

Utvecklingen går snabbt framåt inom batterier och lagring och idag finns det många olika solcellssystem. Intresset för solceller har blivit stort och ökar. I spåren av höjda elpriser har det blivit lättare att betala av en solcellsanläggning och det är högintressant för företag att kunna producera egen el, i alla fall under delar av dygnet.

Tillsammans bygger vi för en hållbar framtid, vilket betyder att du som hyresgäst kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning.

Solceller i siffror 2022

• Nu när 2022 har avslutats är det roligt att nämna att våra kunder sparat totalt 2 716 447 kWh på de solcellsanläggningar vi har varit med och installerat under året.

• Elpriset styrs i grunden av elbörsen för norra Europa – Nord Pool. Enligt Nord Pools elmix har vi ett utsläpp på omkring 50 g/co2/kWh, vilket innebär att våra installationer har minskat utsläppen med nära 136 ton per år.

• Under 2022 har Climat80 Gruppen projekterat och installerat en av de största takinstallerade solcellsanläggningarna i Sverige* och Nordens tredje största solcellsanläggning på tak, Castellums solcellspark Drevet 1 i Helsingborg. Fastigheten kommer att producera mer än den förbrukar. Effekten på besparingarna från den anläggningen kommer med tidigast under 2023.

Fastigheten Drevet 1 certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Certifieringen ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda, där energieffektivitet, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel.

Vi utvecklar lösningar och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel och är din partner för framtidens hållbara fastigheter.

*enligt Svensk Solenergi