Skip to content
Bild: Nya Torslandaskolan – Göteborgs stad, illustration Floden
  • Pressmeddelande
-

31 mars 2022 5:00

Nu bygger vi nya Torslandaskolan i Göteborg – blir den världens bästa när det regnar?

Det hoppas vi på. Det snackas ju om att det regnar i Göteborg och det gör det faktiskt var tredje dag, ungefär. Det blev bakgrunden till att Göteborg gjorde en jubileumssatsning 2021 när staden fyllde 400 år på temat Rain Gothenburg – ”Världens bästa stad när det regnar”. På temat bygger man nu nya Torslandaskolan F-6 på ett naturskönt läge i Göteborg och sätter fokus på hållbarhet för att möta klimatförändringarna. Ett projekt som nu även engagerar Kungälvs Rörläggeri med start i april 2022. 

Skolan vill göra det bästa av allt regnande och använda regnvatten i både lekmiljön och i den pedagogiska verksamheten. Genom kreativa dagvattenlösningar i byggnaden skapas nya möjligheter att använda regnvattnet. Målet är att både elever och pedagoger ska ha roligt när det regnar.

Det är Lokalförvaltningen Göteborgs stad som är byggherre och som fått i uppdrag att bygga en ny skola för F-6 av grundskoleförvaltningen. Skolan ska även ta höjd för befolkningsutvecklingen och rymma 600 elever när den blir klar våren 2024.

Det är en underbar idé att se vattnet som en resurs och att skapa en skola på samma tema, en skola som är både hållbar och rolig när det regnar. Detta projekt engagerar i högsta grad Kungälvs Rörläggeri med start nu i april. Veidekke har totalentreprenaden och Kungälvs Rörläggeri har underentreprenaden inom vs (enligt ABTU07 och ABT06 för den invigde).

Projektet innebär för Kungälvs Rörläggeris del att man både projekterar och utför alla vs-installationer med rördragningar, främst i innemiljön, men ser man redan nu inför projektstart vilka utmaningar man står inför och hur löser man i så fall dessa? 

Vi ställde frågan till Kungälvs Rörläggeri och Patrik Hast som är filialchef i Göteborg och insatt i projektet.

– Nu har spaden, eller snarare skopan, precis kommit i marken, så det kan vara svårt att kommentera olika utmaningar i projektet, men det är en skola i tre våningar med stora ytor. Att hitta den bästa tekniska lösningen utifrån husets livslängd är väl den största utmaningen som vi ser det.

– Samtidigt projekterar vi själva och har en egen teknikavdelning. Det innebär att våra projektledare är med under hela resan, alla är insatta och delaktiga från start till mål inom alla aspekter. Det ger en trygghet för både oss och kunden – det blir lättare att se till att allt blir som vi tänkte oss från början, säger Patrik Hast.

Intressant att nämna, som Stadsutveckling Göteborg skriver om på sin hemsida, är att nya Torslandskolan också är ett pilotprojekt inom Jämlik byggnation. Det innebär att miljöerna både ute och inne ska uppfattas som jämlika och attraktiva för alla oavsett ålder, kön eller funktionsvariationer. Man vill skapa trygga miljöer genom att bygga lokaler som är lätta att orientera sig i och överblicka. Sedan ska skolan främja kunskapsutveckling. Så med stort fokus på hållbarhet och jämlikhet och även tillgänglighet, så skulle man kunna sammanfatta nya Torslandaskolan.

Vi kommer att följa upp projektet när det kommit en bit på väg. Det är så klart intressant att fördjupa sig i olika vattenlösningar, som att vattnet från taket leds ut i den omkringliggande naturen, och hur man på olika sätt fördröjer vattnets väg så att det inte belastar rören vid skyfall. Vilka utmaningarna blev och hur nya Torslandaskolan uppfattas av elever och pedagoger när skolan väl står klar, detta blir ett intressant projekt att följa.