Skip to content
Joakim Böös Svensson, regionchef för Are Region Väst
  • Pressmeddelande
-

7 april 2022 5:30

Ny regionchef för Are Region Väst med ansvar för Kungälvs Rörläggeri

Den första april började Joakim Böös Svensson sitt uppdrag som regionchef för Region Väst på Are och han axlar nu ansvaret för Kungälvs Rörläggeri AB med alla filialer och dotterbolaget Interel AB. Joakim har nu senast arbetat som konsult och företagare, men tidigare var han koncernchef för Meccom Group och regionchef inom One Nordic.

Han beskriver själv sin karriär som att han tagit den långa vägen. Han började som elektriker och elmontör, blev tekniker och vägen ledde vidare via affärs- och processchef till region- och koncernchefsrollerna. Hela resan har enligt Joakim bidragit till att skapa en större förståelse för olika rollers vardag och förutsättningar, det underlättar förståelsen för problemen man möter i vardagen, erfarenheter han har stor nytta av i sitt ledarskap.

Enligt Jonas Granzell, vd för Are Sverige, är tanken att Joakim ska driva Kungälvs Rörläggeri vidare, bidra till att utveckla Ares teknikområden, utveckla affären och Region Väst. Han ska jobba med kompetensförsörjningen och ha kontakt med marknaden.

Inom Kungälvs Rörläggeri finns en lång historia som går tillbaka till trettiotalet och under senare år har projektering utvecklats genom satsningen på en egen teknikavdelning. Idag är man ofta med från projektering till leverans och det ger en bättre helhet. Joakim Böös Svensson kommer att arbeta med att stärka de olika tekniska disciplinerna utifrån sina erfarenheter, där han bland annat arbetat med el, industriellt underhåll, energiproduktion och fastighetsservice.

Enligt Joakim är processerna och likheterna stora mellan olika branscher. Hastigheten vid förändring är egentligen det som skiljer. Hans största reflektion, utifrån sitt som han beskriver som generalistiska synsätt, är att oavsett teknikinnehåll är likheterna stora och arbetssätt och behov i stor utsträckning lika.

För att ta pulsen på Joakim Böös Svensson ställde vi några frågor kring hans nya roll, hur han ser på ledarskap, mål och utmaningar.

Hur ser du på din nya roll och vad ska du ansvara för?

– Rollen är både spännande och hedrande. Att upprätthålla engagemanget inom organisationen är viktigt och att sätta den långsiktiga strategin genom att skapa en bra grund för att bli multidisciplinära i regionen, bland annat genom förvärv. En viktig del av arbetet är att utveckla och företräda Region Väst, att hitta synergier inom geografin, mellan teknikområdena och paketera erbjudandet till en helhet. 

Vad tycker du som ledare är viktigt att tänka på vid entreprenader i projekt, har du några råd?

– Jag kommer ju från el-sidan, så jag tror på att jorda och inte krångla till det.

• Tydlighet – man ska förmedla allt tydligt; mål och förutsättningar – och det är viktigt att lyssna och själv inhämta information som arbetsledare.

• Ett tydligt projektägande – ett delat ansvar är inget ansvar. Tydliggjorda förutsättningar med statmöte och informationsmöte. Tidplaner med tydliga delmål.

• Klara rapporteringsvägar, för avvikelser och förändringar. Att alltid avsluta med projektuppföljning för erfarenhetsåterföring.

• Alla är lika viktiga i ett projekt och i en projektorganisation. Varje människas engagemang har betydelse.

– Det kan låta enkelt, men det är det inte i praktiken.

Ett viktigt mål för Are är att vara en attraktiv arbetsgivare. Varför har det så stor betydelse, hur ser du på det?

– Då vi i viss utsträckning står inför en lägre tillgång på utbildad personal och med ökad efterfrågan inom hantverksyrkena, kommer det ställas högre karv på arbetsgivaren där chefskap och ledarskap är parametrar som framåt kommer att bli än viktigare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det goda ledarskapet är viktigt för medarbetarnas trivsel.

– Som arbetsgivare kommer det att krävas ett stort engagemang i att vara drivande i lärlingsprogram, internutbildningar och i kontakten med skolor osv. Detta för att som specialister inom ett område kunna bistå samhällsutvecklingen. Genom att vi bidrar med vår erfarenhet till skolan, får vi själva hjälp tillbaka i form av arbetskraft – en win-win-lösning. Här är Kungälvs Rörläggeri en föregångare inom lärlingsutbildning i branschen. Det engagemanget för lärlingar och deras utbildning ska vi behålla. Vi ska fortsatt ligga i framkant och vara en god förebild.

Vilka utmaningar ser du framöver?

– I närtid går tankarna till hur omvärlden påverkar oss med materialförsörjning, betalförmågan, räntor och så vidare. I det längre perspektivet finns utmaningar inom kompetensförsörjning och att rekrytera samarbetspartners. Klimatutmaningarna är väl den största utmaningen ur ett globalt perspektiv och inom Are är hållbarheten viktig, att fastighetsbranschen och vi inom installations-branschen tar vårt ansvar. Vi kommer från en bransch som har stor påverkan på miljön och Are har en lång historik inom energieffektivisering och lågenergisystem – Are ser här en ännu starkare utveckling framöver.

Du bor lantligt, hur kom det sig att du blev skogsägare och vad betyder skogen för dig?

– Jag bor i norra Skåne i en kommun lik många andra småorter i landet, där jag känt att vi kunnat ge barnen en trygg uppväxt – som jag själv fick. Skog och natur har alltid varit en källa till avkoppling och rekreation för hela familjen. Jakt är också ett stort intresse i familjen. Med detta som bakgrund var steget inte långt till att hitta en egen skog att förvalta. När kaffekorgen packats tillräckligt många gånger väcktes idén att bygga bostad på maken och bosätta oss där. Skogsbruk är en fantastisk motionsform.

– På sommaren blir det segling och båtliv. Då utgår vi från Höganäs hamn. Arcona är en båtfavorit som är svensktillverkad och Najad som tillverkas på Tjörn. Detta är ju viktigt att nämna nu när man ska jobba på västkusten, säger Joakim med ett leende.

År 2018 köpte det finska bolaget Are upp Kungälvs Rörläggeri vilket öppnat upp många nya möjligheter. Joakim Böös Svensson anställs i Are Sverige AB som regionchef för Region Väst. I mars 2022 meddelade Are Sverige att Emil Silverberg anställts i Are Sverige AB som regionchef för Region Syd med ansvar för Climat80 Gruppen som Are förvärvade i januari 2020.

Genom att utse regionchefer tar Are de första stegen mot en gemensam organisation i Sverige.